தற்காலிக சேமிப்பை அழிப்பது உங்கள் புதிய ஐபோன் எக்ஸில் உள்ள பொதுவான சிக்கல்களுக்கு ஒரு நியாயமான தீர்வாக இருக்கும். சில நேரங்களில், உங்கள் சாதனம் பிழைகள் மற்றும் பிற பொருத்தமற்ற குறைபாடுகளுடன் சிக்கிக் கொள்ளலாம். தற்காலிக சேமிப்பை அழிப்பது ஒரு சுத்தமான ஸ்லேட், புதிய காற்றின் சுவாசம். அதைப் பாருங்கள்.

அந்த கேச் அழிக்கவும்

  1. பொது அமைப்புகளை அணுகவும் உங்கள் சேமிப்பிடத்தை சரிசெய்யவும் டாக்ஸ் மற்றும் தரவை அந்த தரவை நீக்கு!

இந்த செயல்முறையின் மூலம் இது உங்கள் தகவல்களை நீக்கும் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள்.

தேக்ககத்தை அழிப்பது வேலை செய்யாது

உங்கள் ஐபோன் எக்ஸின் தற்காலிக சேமிப்பை பிந்தைய அழித்தல் - பயன்பாட்டை நிறுவல் நீக்குவதே சிறந்த தீர்வாக இருக்கும். அந்தத் தரவை முன்பே காப்புப் பிரதி எடுக்கவும், ஆனால் உங்கள் பயன்பாட்டை நீக்கி மீண்டும் நிறுவுவது உங்கள் சாதனத்தை புதுப்பிக்கும்.