நீங்கள் பல மானிட்டர்களுடன் தவறாமல் பணிபுரிந்து, பின்னர் ஒரு மானிட்டருக்கு மாறினால், உங்கள் சில பயன்பாடுகள் கூடுதல் (இப்போது இல்லாத) மானிட்டரில் திறக்கப்படுவதைக் காணலாம். இதுதான் என்று நீங்கள் கண்டால், இரண்டு தந்திரங்களை நான் கண்டறிந்தேன்:

  • பயன்பாட்டு சாளரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே நீங்கள் காண முடிந்தால், மூலைகளில் அல்லது பக்கங்களில் ஒன்றை இழுத்து சாளரத்தின் அளவை மாற்ற முயற்சிக்கவும். நீங்கள் அதை மறுஅளவிடும்போது, ​​முழு பயன்பாடும் உங்கள் திரையில் தோன்றும்.நீங்கள் பயன்பாட்டைக் காண முடியாவிட்டால், அதை பணிப்பட்டியில் தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள் என்பதை உறுதிசெய்து, Alt + Spacebar ஐ அழுத்தி, பின்னர் கணினி மெனுவிலிருந்து பெரிதாக்கு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இதைச் செய்த பிறகு, பயன்பாடு உங்கள் திரையில் அதிகரிக்கப்படும்.

விண்டோஸ் 7 இல் இந்த முறைகளை நான் சோதித்தேன், அவை வேலை செய்கின்றன. நிச்சயமாக, இது ஒரு விரிவான பட்டியல் அல்ல, எனவே இல்லாத மானிட்டரில் சிக்கியுள்ள பயன்பாடுகளை மீட்டெடுப்பதற்கான தந்திரம் உங்களிடம் இருந்தால், தயவுசெய்து பகிரவும்.